Lastest Services
งานระบบไฟฟ้าของน้ำเย็น


งานระบบไฟฟ้าของน้ำเย็น(Chiller)และหอระบายความร้อน (Cooling)   อ่านต่อ

ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด


งานติดตั้ง Supportและรางไฟ, งานลากสายเมน   อ่านต่อ

T-ONE Site


งานฝังท่อสายล่อฟ้าและงานเดินสายระบบกราวด์   อ่านต่อ

กระทิงแดง


ติดตั้งท่อเมนห้อง Fire Pump   อ่านต่อ

Silo System


งานประกอบและติดตั้งระบบไซโล   อ่านต่อ

EGO Sport


งานระบบไฟฟ้าและโรงงาน บริษัท อีโก้สปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   อ่านต่อ


Storage Silo System and Foundation

          ไซโล คือ ถังขนาดใหญ่ใช้บรรจุธัญพืช เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง แป้ง รำข้าว และอื่นๆโดยในการเก็บวัตถุดิบปริมาณมากเช่นนี้ต้องมีการควบคุมสภาพการเก็บรักษา เช่น อุณหภูมิ และการควบคุมความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อควบคุมความชื้นไม่ให้วัตถุดิบเสียหาย โดยมีการติดตั้งเครื่องลดความชื้น (Grain dryer) และเครื่องระบายอากาศ ภายในไซโล เพื่อป้องกันเชื้อรา และ จุลินทรีย์ที่อาจก่อให้เกิดโรค โดยส่วนใหญ่ไซโลมีลักษณะเป็นถังทรงกลมขนาดใหญ่และมักทำจากสแตนเลส หรือเหล็กความแข็งแรงสูง รูปแบบของไซโล มี 2 แบบคือไซโลแบบกรวย (hopper silo) และไซโลแบบก้นเรียบ (flat silo) ทั้งไซโลทั้งสองแบบมีหลักการทำงานคล้ายกัน คือ ในถังไซโลจะมีสายพาน (conveyor) ลำเลียงวัตถุดิบออกจากถังไซโลไปยังโรงเรือน โดยไซโลแบบกรวย มีลักษณะเป็นถังก้นกรวย วางยกสูงจากพื้นดินเพื่อสะดวกในการลำเลียงวัตถุดิบ ไซโลก้นเรียบ มีลักษณะเป็นถังก้นเรียบ มีสายพานเพื่อลำเลียงวัตถุดิบออกจากก้นถัง นอกจากนี้ในถังไซโลก้นเรียบยังมีใบกวาด (sweep auger) เพื่อกวาดวัตถุดิบไม่ให้ติดค้างที่ก้นถัง ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ คือ หลักการทำงานเบื้องต้นของไซโล

          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ให้ทำการประกอบ และติดตั้งถังไซโล ระบบลำเลียง รวมถึงงานฐานราก พร้อมอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่อง อย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกที่ดีในการเก็บรักษาสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และอื่นๆ รวมถึงการจัดการระบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรามีทีมงานทางด้านวิศวกรรมที่มีความชำนาญการและบุคลากรคอยช่วยเหลือ ดูแล และบริการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัทได้พัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งทางด้านการออกแบบระบบไซโลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า อีกทั้งการที่ลูกค้าได้รับความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งบริการ และส่งมอบงานได้ตรงเวลา เป็นส่วนสำคัญของบริษัทของเรา ทั้งการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว ถือเป็นสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สินค้าที่ดี มีคุณภาพมาจากการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของบริษัทของเรา พร้อมทั้งความชำนาญของบุคลากร เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบและการขนส่ง พร้อมทั้งดูแลหลังการติดตั้ง และรับประกันคุณภาพ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่บริษัทมุ่งมั่นและเน้นส่งคุณภาพให้แก่ลูกค้าทุกคนตลอดไป

 

 

เริ่มงานติดตั้ง งานติดตั้งเรียบร้อย
งานติดตั้งเรียบร้อย