Lastest Services
ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด


งานติดตั้ง Supportและรางไฟ, งานลากสายเมน   อ่านต่อ

T-ONE Site


งานฝังท่อสายล่อฟ้าและงานเดินสายระบบกราวด์   อ่านต่อ

กระทิงแดง


ติดตั้งท่อเมนห้อง Fire Pump   อ่านต่อ

Silo System


งานประกอบและติดตั้งระบบไซโล   อ่านต่อ

EGO Sport


งานระบบไฟฟ้าและโรงงาน บริษัท อีโก้สปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   อ่านต่อ

งาน HAPPY CONDO


งานที่ Site Happy condo   อ่านต่อ


งาน TERMINAL21 โคราช

ภาพตู้ไฟชั้น2#A  
  ภาพตู้ไฟ ชั้น 3#E
  ภาพตู้ไฟ ชั้น 3#E
        ภาพรางชั้น LG#E
ภาพตู้ไฟชั้น LG#E      
ภาพตรวจเมนบันไดเลื่อน
ภาพตรวจเมนบันไดเลื่อน
ภาพตรวจเมนบันไดเลื่อน
ภาพส่งงาน GL วอย2 ชั้น4       
ภาพห้องน้ำ ช_ญ ชั้น G