Lastest Services
Silo System


งานประกอบและติดตั้งระบบไซโล   อ่านต่อ

T-ONE Site


งานฝังท่อสายล่อฟ้าและงานเดินสายระบบกราวด์   อ่านต่อ

EGO Sport


งานระบบไฟฟ้าและโรงงาน บริษัท อีโก้สปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   อ่านต่อ

งาน HAPPY CONDO


งานที่ Site Happy condo   อ่านต่อ

CTT Technology Co.,Ltd


งาน Ins&Elec Installation Fiber Optic and Firealarm   อ่านต่อ

งานติดตั้งหม้อแปลง BORAL PRESTIA


งานติดตั้งหม้อแปลงที่ BORAL PRESTIA และก่อสร้างฐานหม้อแปลง รั้วหม้อแปลง, Hightvolt, MDB PANEL, REMOVE CABLE AND MODIFY PANEL   อ่านต่อ


งาน TERMINAL21 โคราช

ภาพตู้ไฟชั้น2#A  
  ภาพตู้ไฟ ชั้น 3#E
  ภาพตู้ไฟ ชั้น 3#E
        ภาพรางชั้น LG#E
ภาพตู้ไฟชั้น LG#E      
ภาพตรวจเมนบันไดเลื่อน
ภาพตรวจเมนบันไดเลื่อน
ภาพตรวจเมนบันไดเลื่อน
ภาพส่งงาน GL วอย2 ชั้น4       
ภาพห้องน้ำ ช_ญ ชั้น G