Lastest Services
งานระบบไฟฟ้าของน้ำเย็น


งานระบบไฟฟ้าของน้ำเย็น(Chiller)และหอระบายความร้อน (Cooling)   อ่านต่อ

ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด


งานติดตั้ง Supportและรางไฟ, งานลากสายเมน   อ่านต่อ

T-ONE Site


งานฝังท่อสายล่อฟ้าและงานเดินสายระบบกราวด์   อ่านต่อ

กระทิงแดง


ติดตั้งท่อเมนห้อง Fire Pump   อ่านต่อ

Silo System


งานประกอบและติดตั้งระบบไซโล   อ่านต่อ

EGO Sport


งานระบบไฟฟ้าและโรงงาน บริษัท อีโก้สปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   อ่านต่อ


งาน TERMINAL21 โคราช

ภาพตู้ไฟชั้น2#A  
  ภาพตู้ไฟ ชั้น 3#E
  ภาพตู้ไฟ ชั้น 3#E
        ภาพรางชั้น LG#E
ภาพตู้ไฟชั้น LG#E      
ภาพตรวจเมนบันไดเลื่อน
ภาพตรวจเมนบันไดเลื่อน
ภาพตรวจเมนบันไดเลื่อน
ภาพส่งงาน GL วอย2 ชั้น4       
ภาพห้องน้ำ ช_ญ ชั้น G